Pomiń nawigacjęPowrót na stronę głównąIdż do formularza kontaktowego

Oferta dla klientów biznesowych

 1. Finanse Twojej firmy
  • Lokowanie w funduszach inwestycyjnych
   • Fundusz GAMMA SFIO
   • Fundusz WARTA Papierów Dłużnych FIO
   • Fundusz WARTA Trzeciofilarowy Zrównoważony FIO
  • Ubezpieczenie utraty zysku
   • Przeznaczone jest dla Przedsiębiorców wytwarzających produkty, sprzedających je lub świadczących usługi.
   • Ubezpieczenie to obejmuje Zysk Brutto, jaki osiągnąłby Przedsiębiorca gdyby w wyniku wystąpienia jednego ze zdarzeń losowych takich jak: pożar, uderzenie pioruna itp. nie nastąpiły szkody w mieniu, a tym samym zakłócenie działalności firmy.
    Może być wykupione jako uzupełnienie Ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk lub ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.
 2. Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw
  • Ubezpieczenia małych i średnich przedsiębiorstw WARTA EKSTRABIZNES
   • Nowa oferta - obowiązująca od 15 października 2006 roku - adresowana jest do klientów, których roczny przychód z prowadzonej działalności nie przekracza 20 mln złotych oraz wartość majątku (trwałego i obrotowego) nie jest większa niż 10 mln złotych. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika drogowego w ruchu krajowym może zostać zawarte o ile przychód nie przekracza równowartości 800 tys. Euro.
   • Warta Ekstrabiznes to ubezpieczenie pakietowe obejmujące :
    • 11 rodzajów ubezpieczenia mienia
    • 17 rodzajów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
    • ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności
  • Grupowe ubezpieczenie na życie z funduszem WARTA MiŚ;
   • Jest to produkt o charakterze ochronno - inwestycyjnym, dostosowany do potrzeb małych podmiotów gospodarczych, dzięki któremu pracownik i jego rodzina otrzyma nie tylko szeroką ochronę zdrowia i życia, ale również możliwość gromadzenia kapitału na dodatkową emeryturę.
   • Adresaci produktu
    Jest to ubezpieczenie przeznaczone dla klientów z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, stanowiących jeden z najbardziej rozwijających się sektorów gospodarki, zatrudniających od 3 do 40 osób.
   • Zakres ubezpieczenia
    Szeroki zakres ubezpieczenia charakteryzuje się dużą elastycznością ochrony ubezpieczeniowej. Stworzenie gotowych pakietów ubezpieczenia stanowi ułatwienie dla klienta oraz daje możliwość dostosowania ubezpieczenia do własnych potrzeb i możliwości finansowych.
 3. Ubezpieczenia dla przedstawicieli grup zawodowych
  • OC Personelu pedagogiczno - wychowawczego, osób fizycznych związanych z kulturą i sportem
  • OC Lekarza, aptekarza lub inny zawód medyczny
  • OC Architekta, projektanta, a także inspektora nadzoru w budownictwie
  • OC Organizatora turystyki
  • OC Architektów i inżynierów budownictwa