Pomiń nawigacjęPowrót na stronę głównąIdż do formularza kontaktowego

Oferta dla klientów indywidualnych

 1. WARTA EUROPAKIET
  • zapewnia pomoc medyczną w razie choroby czy wypadku, pomoc prawną oraz szeroki zakres usług assistance.
  • Ubezpieczamy motocykle, samochody osobowe, samochody ciężarowe (w tym ciężarowo - osobowe) o dopuszczalnej ładowności do 800 kg, samochody kempingowe.
  • Umowę ubezpieczenia można zawrzeć od 1 do maksymalnie 15 dni.
 2. WARTA MOTO-ASSISTANCE
  • gwarantuje otrzymanie natychmiastowej pomocy na miejscu zdarzenia w razie awarii, wypadku lub kradzieży pojazdu.
  • W ramach ubezpieczenia organizujemy:
   • pomoc informacyjną (informacja serwisowa i przekazanie wiadomości),
   • pomoc serwisową (dostarczenie paliwa, serwis w miejscu zdarzenia, holowanie)
   • pomoc w podróży (zakwaterowanie i zorganizowanie parkingu).
 3. WARTA TRAVEL (do wyboru wariant narciarski lub turystyczny),
  • gwarantuje osobom podróżującym za granicę ochronę ubezpieczeniową w zakresie:
   • kosztów leczenia,
   • następstw nieszczęśliwych wypadków,
   • usług assistance (dla wariantu turystycznego)
  • oraz dodatkowo w odniesieniu do wyjazdu narciarskiego.:
   • ubezpieczenia sprzętu narciarskiego
   • odpowiedzialności cywilnej
 4. WARTA SPORT
  • Skierowana jest do osób aktywnych, uprawiających sport amatorsko, turystycznie, ale przede szystkim do zawodowych sportowców i osób związanych z kulturą fizyczną i sportem.
  • Czas ochrony ubezpieczeniowej WARTY jest ściśle określony.
  • Polisa może chronić:
   • całą dobę - obejmując życie sportowe i prywatne zainteresowanego
   • w czasie, który zawodnik poświęca uprawianej przez siebie dyscyplinie sportowej (na zawodach, olimpiadach, meczach, treningach, itp.) - z wyłączeniem życia i czasu prywatnego
 5. NNW - WARTA POMOC W WYPADKU
  • Wszechstronne i sprawdzające się w trudnych chwilach nowoczesne ubezpieczenie. Szeroki zakres ochrony. Nowy sposób naliczania wysokości odszkodowañ.
  • Obejmuje ochroną ubezpieczeniową następstwa nieszczęśliwych wypadków polegające na uszkodzeniu ciała rozstroju zdrowia lub śmierci Ubezpieczonego niezależnie od jego woli, z możliwością rozszerzenia o następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałe w wyniku:
   • zawału serca i udaru mózgu
   • chorób tropikalnych
   • działañ wojennych i stanu wyjątkowego
 6. OC W ŻYCIU PRYWATNYM
  • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym przeznaczone jest dla wszystkich osób fizycznych.
  • Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna osoby fizycznej, jeżeli w związku z czynnościami w życiu prywatnym lub posiadaniem mienia, jest ona zobowiązana, w myśl przepisów prawa, do naprawienia szkody.
  • Ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody polegające na spowodowaniu śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, albo uszkodzeniu lub zniszczenia mienia m.in.:
   • powstałe w następstwie awarii instalacji wodociągowej,
   • wyrządzone w związku z używaniem rowerów, łodzi wiosłowych, kajaków, rowerów wodnych, desek surfingowych, pontonów, skuterów wodnych itp.,
   • spowodowane przez zwierzęta domowe (w tym egzotyczne).