Pomiń nawigacjęPowrót na stronę głównąIdż do formularza kontaktowego

Ubezpieczenia na życie

 1. Zabezpieczenie dziecka
  • Indywidualne ubezpieczenie posagowe
   • Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe to specjalny program oszczędnościowy, skierowany do osób, które chcą zapewnić środki finansowe dziecku po osiągnięciu przez nie odpowiedniego wieku (wg wyboru 18 lub 25 lat). Stanowi on również zabezpieczenie dla dziecka w przypadku zajścia nieszczęśliwego zdarzenia uniemożliwiającego dalszą opiekę, powodującego śmierć lub inwalidztwo rodzica.
   • Adresaci produktu
   • Indywidualne ubezpieczenie posagowe jest dostępne zarówno dla rodziców i prawnych opiekunów, jak i każdej innej osoby, której zależy na zapewnieniu dziecku zabezpieczenia finansowego i pewnego startu w dorosłe życie.
  • Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne
   • Ubezpieczenie długoterminowe o charakterze przede wszystkim inwestycyjnym ze zredukowaną częścią ochronną, gdyż główny nacisk położony jest na inwestowanie większej części wpłaconych środków.
   • Długoletnia inwestycja nagradzana jest premią ubezpieczeniową od TUnŻ "WARTA" S.A.
   • NOWOŚĆ Ubezpieczenie może mieć charakter młodzieżowy stając się zabezpieczeniem przyszłości młodego człowieka (możliwość ubezpieczenia dziecka).
   • Jest to produkt typu unit-linked, gdzie koszty wynikające z udzielanej ochrony i obsługi pobierane są poprzez umorzenie jednostek uczestnictwa, na które przeliczana jest wpłacana składka.
   • Adresaci produktu
   • Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne to ubezpieczenie skierowane dla tych, którzy zainteresowani są przede wszystkim bezpiecznym inwestowaniem połączonym z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci ubezpieczenia życia. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne to produkt zapewniający szereg możliwości:
    • ubezpieczenia dziecka zapewniając dodatkowe środki umożliwiające mu realizację planów w przyszłości związanych np. z edukacją,
    • zakupu dodatkowego Pakietu Wypadkowego.
 2. Emerytalno-rentowe
  • Indywidualne ubezpieczenie rentowe
   • TUnŻ WARTA S.A jest jednym z nielicznych Towarzystw na rynku ubezpieczeń, które oferują tego rodzaju ubezpieczenie i zapewniają swoim klientom poczucie bezpieczeństwa oraz wiary w spokojną przyszłość, oferując gwarantowany okres wypłaty renty niezależnie od tego, czy ubezpieczony pozostaje przy życiu.
   • Adresaci produktu
   • Ubezpieczenie to skierowane jest do osób, które myśląc o swojej przyszłości i emeryturze, chciałyby przeznaczyć zgromadzone środki na wypłatę świadczenia dożywotnio i z gwarancjami.
   • Indywidualne Ubezpieczenie Rentowe zapewnia ubezpieczonym skorzystanie z możliwości wypłaty świadczenia w formie renty.
   • Produkt ten daje możliwość zapewnienia bezpiecznej przyszłości już ludziom młodym, którzy ukończyli 35 rok życia.
 3. Życie i zdrowie
  • Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie "XXI"
   • "XXI" to ubezpieczenie o charakterze oszczędnościowo-ochronnym zgodne z najwyższymi standardami, spełniające potrzeby każdego niezależnie od jego sytuacji finansowej.
   • Adresaci produktu
   • Indywidualne Ubezpieczenie na Życie i Dożycie "XXI" przeznaczone jest dla osób, które zainteresowane są ochroną ubezpieczeniową siebie i swojej rodziny na wypadek zajścia nieszczęśliwego zdarzenia przy jednoczesnym inwestowaniu środków.
   • TUnŻ WARTA S.A. daje ubezpieczonemu możliwość zabezpieczenia najbliższych na wypadek swojej śmierci, a w przypadku dożycia do końca okresu ubezpieczenia możliwość uzyskania gwarantowanego kapitału. Produkt spełnia wszystkie potrzeby klienta, niezależnie od jego sytuacji finansowej.
  • Indywidualne ubezpieczenie terminowe na życie
   • Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie jest jednym z produktów indywidualnych proponujących szeroką i konkurencyjną na rynku ochronę ubezpieczeniową. Produkt ten jest doskonałym programem ochronnym i jednocześnie zabezpieczeniem długoterminowych zobowiązań finansowych.
   • Adresaci produktu
   • Ubezpieczenie polecane jest osobom, które potrzebują czasowego zabezpieczenia swoich średnio- i długoterminowych zobowiązań finansowych takich jak: spłaty hipotek czy wierzytelności, a jednocześnie doceniają potrzebę zabezpieczenia siebie oraz najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych.
   • Ubezpieczenie terminowe na życie można także polecić osobom zatrudnionym na strategicznych stanowiskach, co może stanowić doskonałe zabezpieczenie firm na wypadek ich śmierci.
  • Indywidualne ubezpieczenie posagowe
   • Indywidualne Ubezpieczenie Posagowe to specjalny program oszczędnościowy, skierowany do osób, które chcą zapewnić środki finansowe dziecku po osiągnięciu przez nie odpowiedniego wieku (wg wyboru 18 lub 25 lat). Stanowi on również zabezpieczenie dla dziecka w przypadku zajścia nieszczęśliwego zdarzenia uniemożliwiającego dalszą opiekę, powodującego śmierć lub inwalidztwo rodzica.
   • Adresaci produktu
   • Indywidualne ubezpieczenie posagowe jest dostępne zarówno dla rodziców i prawnych opiekunów, jak i każdej innej osoby, której zależy na zapewnieniu dziecku zabezpieczenia finansowego i pewnego startu w dorosłe życie.
  • Ubezpieczenie NNW "Warta pomoc w wypadku"
   • Wszechstronne i sprawdzające się w trudnych chwilach nowoczesne ubezpieczenie. Szeroki zakres ochrony. Nowy sposób naliczania wysokości odszkodowań.
   • Pakiety: RODZINA, FIRMA, PODRÓŻNIK
  • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków
   • Potencjalny odbiorca:
   • kierowcy i pasażerowie pojazdów podlegających rejestracji w Rzeczypospolitej Polskiej.
   • Przedmiot ubezpieczenia:
   • następstwa nieszczęśliwych wypadków, poniesione przez kierowcę lub pasażerów pojazdu, w związku z ruchem pojazdów polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierci osoby ubezpieczonej, powstałe w związku z ruchem pojazdu wymienionego w dokumencie ubezpieczenia podczas:
    • wsiadania lub wysiadania z pojazdu,
    • załadowywania lub rozładowywania,
    • postoju i naprawy na trasie,
    • garażowania pojazdu.
  • Ubezpieczenie Terminowe na Życie (1 rok)
   • Ubezpieczenie Terminowe na Życie ma charakter ochronny, krótkoterminowy zapewniający ochronę klienta w przypadku przyczyn zaistniałych niezależnie od jego woli, oferując swym zakresem ryzyka związane z życiem i chorobą ubezpieczonego.
   • Adresaci produktu
   • Produkt skierowany jest do osób, które mają duże zobowiązania finansowe takie jak: kredyty, spłaty hipotek czy wierzytelności, i doceniają potrzebę zabezpieczenia najbliższych na wypadek nieprzewidzianych okoliczności życiowych.
   • Jest to produkt indywidualny na życie, który klient może otrzymać poprzez kontakt z agentem oferującym również ubezpieczenie majątkowe. Nowatorskość rozwiązania polega na możliwości zawarcia ubezpieczenia na życie, w tym dokonania oceny ryzyka, bezpośrednio u klienta.
   • Ubezpieczenie to stanowi doskonałe uzupełnienie oferty ubezpieczeń majątkowych w zakresie ryzyk związanych z życiem i zdrowiem ubezpieczonego powstałych z innych przyczyn niż wypadek.
 4. Ubezpieczenia z funduszem
  • Indywidualne ubezpieczenie uniwersalne
  • Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne
  • Indywidualne ubezpieczenie inwestycyjne - Internet
  • Indywidualny Program Ubezpieczeniowy Warta Inwestor
  • Ubezpieczenie na Życie z Funduszem "WARTA VIP"
  • Indywidualne Ubezpieczenie z Funduszem "WARTA GWARANCJA PLUS"